การตรวจความสมบูรณ์ของผิวหนังกำพร้า (Smooth & Soft Skin Test)
ผิวหนังกำพร้ามีหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากภาวะคุกคามต่างๆ จากภายนอก ซึ่งผิวหนังกำพร้าแบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน เริ่มจากหนังกำพร้าชั้นล่างสุดทำการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ถูกผลัดไป หนังกำพร้าชั้นกลางจะทำการสร้างสารให้ความชุ่มชื้นผิว (Natural Moisturizing Factor) ส่วนหนังกำพร้าชั้นบนสุดก็ทำหน้าที่ปกป้องผิวจากการรบกวนต่างๆ และรักษาความชุ่มชื้น ถ้าหากมีปัจจัยภายนอกมากระทบการทำงานเช่น มลภาวะ สิ่งแวดล้อม สารเคมีและรังสียูวี จะทำให้เซลล์ผิวหนังกำพร้าทำงานผิดปกติไป ซึ่งส่งผลให้ผิวมีอาการ
  • ผิวไม่ผ่องใส ดูคล้ำ หม่นหมอง
  • สัมผัสแล้วผิวไม่เนียนนุ่ม หยาบกระด้าง จนถึงลอกเป็นขุย
  • เกิดการอักเสบของผิว
  • ผิวเกิดการแพ้ได้ง่ายขึ้น
  • ผิวเสื่อมโทรมเร็ว

การตรวจวิเคราะห์ด้วย Smooth and Soft Skin Test หรือ Triple S Test เป็นการใช้นวัตกรรม Digital Microscope ที่ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของผิวหนังกำพร้า ซึ่งผลการตรวจจะช่วยบอกถึงการทำงานของเซลล์ผิวหนังกำพร้า ระบุจุดเริ่มต้นหรือต้นตอของการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติว่าเกิดขึ้นชั้นใด นอกเหนือจากการดูและการสัมผัส เช่น ผิวไม่ผ่องใส ดูคล้ำ หม่นหมอง สัมผัสแล้วไม่เนียน หยาบกระด้าง ซึ่งการตรวจความสมบูรณ์ของผิวหนังกำพร้าจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขและรักษาได้อย่างเหมาะสม ตรงจุดของปัญหา ก่อนที่ผิวจะเสียสวย

ขั้นตอนการตรวจ Smooth & Soft Skin Test

  • เก็บเอาเซลล์หนังกำพร้าส่วนบนบริเวณแก้ม และท้องแขน
  • ย้อมด้วยน้ำยา แล้วตรวจวัดดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล (Digital Microscope) ซึ่งจะอ่านผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจความสมบูรณ์ของผิวหนังกำพร้านี้ สามารถตรวจได้ที่จุดบริการทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการทำทุกขั้นตอนจนเสร็จ จากนั้นระบบจะส่งผลการตรวจเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการทางระบบสื่อสารเช่น โทรศัพท์มือถือ E-mail หรือ Line Application ส่วนการวิเคราะห์และแปลผลของการตรวจจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ที่จุดบริการหรือ Virtual Beauty Skin Clinic นอกจากนี้เราสามารถเก็บตัวอย่างด้วยตนเองจาก ชุดตรวจ Home-use Triple S Test แล้วส่งมายัง Lab เพื่อทำการตรวจตามขั้นตอน ซึ่งก็จะมีความสะดวกไม่ต้องมาที่จุดให้บริการ