เกี่ยวกับ ดูดี Precision

 

 

คืออะไร?

เป็น Dynamic website ยุค 4.0 ที่ให้ความรู้และคำแนะนำ สำหรับการทำให้ผิวพรรณ “ดูดี” ด้วยหลักการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine)

 

ช่วยอะไร?

ช่วยส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว กับ ผิวพรรณของแต่ละคน ให้กลับคืนสู่ความปกติอย่างแม่นยำ หรือ ให้ได้ผลสูงสุด (ผลที่สามารถตรวจวัดได้) อย่างปลอดภัยที่สุด

 

ช่วยได้อย่างไร?

เนี่องจากการแพทย์แม่นยำ มีผลช่วยให้การดูแลรักษามีความพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป แม้ว่าจะช่วยให้ย้อนวัยได้ในบางกรณี ตามการกำหนดของยีนของแต่ละคน

 

เชื่อได้อย่างไร?

กระบวนการ การพิเคราะห์ การประมวลผลการสังเคราะห์ เว็บไซต์ ดูดี Precision ให้เกิดความแม่นยำด้วยการใช้ เทคโนโลยี Rule-based Intelligence โดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบการณ์ของผู้ชำนาญการ และตรรกะกำกับ การประมวลผล จึงมี คำว่า “จะ” “ควรจะ” และ “น่าจะ” เพื่อบอกถึงระดับดวามเป็นจริง

 

จะมีส่วนเสริมสร้างอะไร?

อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการเก็บข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้มาเพิ่มเติม เพื่อการพิสูจน์ทราบ และร่วมกันค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีผลการใช้
เข้าหลักเกณฑ์ของการแพทย์แม่นยำ

 

เป้าหมาย?​

เว็บไซต์ ดูดี Precision จึงเป็นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้วยกันและกัน เพื่อนำไปสู่การเป็น Dynamic website 4.0 อย่างแท้จริง