เรื่องสิวๆ
การใช้ชีวิตในเมือง การทำงานหนัก มีงานที่ต้องทำตลอดเวลา พักผ่อนไม่พอ อีกทั้งมลภาวะฝุ่นละอองความเครียดเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดสิว……ศัตรูตัวร้ายของผิวสวย

ตามหลักการแพทย์แม่นยำมีการแบ่งชนิดของสิวตามสาเหตุต้นตอ(Root Cause)ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อยีน(Gene) มีคำสั่ง(Signal) ออกมา แล้วทำให้เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน(จากภาวะปกติ) เมื่อเซลล์ทำหน้าที่ผิดปกติย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาได้ โดยทำให้เกิดเป็นสิวอักเสบชนิดต่างๆเมื่ออาศัยรูปร่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ และกลไกระดับโมเลกุล(Clinical- Histopathological and Molecular Correlation)การอักเสบของสิว สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด (type)

สิวอักเสบไทป์ 1 สิวอุดตัน (Acne type 1) ลักษณะเป็นสิวที่มีเม็ดสีเดียวกับสีผิว (Skin Color) อาจจะเป็นได้ทั้งสิวหัวขาว และสิวหัวดำ สามารถคงอยู่นานเป็นเวลานานหลายเดือนหรือพัฒนากลายเป็นสิวอักเสบไทป์ 2

สิวอักเสบไทป์ 2 สิวปุ๊บปั๊บ (Acne type 2) เป็นสิวเม็ดสีชมพูเรื่อๆ หรือสีแดงอ่อนๆ พัฒนามาจากสิวอักเสบไทป์1 ซึ่งมีการเกิดค่อนข้างรวดเร็ว และคงอยู่ไม่นานโดยมากมักไม่เกิน 48-72 ชั่วโมงเวลาหายจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย แต่ถ้าหากไม่ยุบเองสิวชนิดนี้ก็จะกลายไปเป็นสิวอักเสบไทป์ 3 (Acne type 3)

สิวอักเสบไทป์ 3 สิวอักเสบ (Acne type 3) ปกติจะมีสีแดงบางครั้งเป็นหัวหนองขนาดมักจะเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร พัฒนามาจากสิวอักเสบไทป์ 2 การเกิดรวดเร็วเช่นเดียวกัน ธรรมชาติของสิวอักเสบไทป์ 3 นี้จะคงอยู่เป็นเวลานานได้หลายสัปดาห์ เวลายุบหรือหายมักจะทิ้งรอยแดงไว้บนผิวอีกระยะหนึ่ง

สิวอักเสบไทป์ 4 สิวอักเสบเม็ดใหญ่ (Acne type 4) เป็นสิวชนิดเม็ดใหญ่และลึกขนาดมักจะใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร มีการอักเสบ รุนแรงกว่าและจะเป็นอยู่นานกว่าชนิดอื่น เวลายุบก็จะมีรอยแดง หากรักษาไม่ดีพอจะมีโอกาสในการเกิดแผลเป็น (Acne Scar) ได้ง่าย

นอกจากสิวอักเสบ 4 ชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาที่ทำให้ผิวเสียหายและเสียความดูดีไปคือ

รอยแดงภายหลังการอักเสบ (Post-inflamed Erythema) จะเห็นเป็นจุดสีแดงเมื่อสิวอักเสบไทป์ 3 และไทป์ 4 ยุบราบลง ซึ่งจะเกิดจากสัญญาณรอยแดงไปกระตุ้นเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมีการขยายตัว โดยรอยแดงจะค่อยๆดีขึ้นหรือจางลงอย่างช้าๆในเวลา 8-12 สัปดาห์ขึ้นกับระยะเวลาและความรุนแรงของการอักเสบ

รอยดำภายหลังการอักเสบ(Post-inflamed Hyperpigmentation)โดยธรรมชาติเมื่อสิวอักเสบยุบตัวหรือหายจากการอักเสบจะไม่เกิดเป็นรอยดำ แต่หากมีการบีบแกะหรือเกา ทำให้เกิดแผลจะมีการกระตุ้นสัญญาณรอยดำทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีผลิตเม็ดสีที่ทำให้เกิดเป็นรอยดำ

แผลเป็นจากสิว(Acne scar) มักจะเกิดเมื่อมีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการทำลายเนื้อเยื่อ แผลเป็นจากสิวยังแบ่งออกได้เป็นแผลหลุม(Pitted Scar) แผลนูน(Hypertrophic Scar)และแผลเป็นคีลอยด์(Keloid) โดยแผลแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างในสาเหตุ ลักษณะ ตำแหน่งที่เกิด รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไข

เมื่อเป็นสิว….คุณควรหาวิธีรักษาสิวอักเสบที่ถูกต้องแม่นยำ การแคะ แกะ หรือบีบสิว ทำให้ผิวหนังอักเสบ เกิดการแตกตัวและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงมากขึ้นทำให้รอยแดงหรือ รอยดำที่เป็นอยู่มีสีเข้มขึ้นหรือเป็นอยู่นานขึ้น และอาจเกิดรอยแผลเป็นในที่สุด

DooDee Precision ให้คุณเป็นคุณที่ดูดีที่สุด