NU-ENCAP ™ บำรุงลึกแต่ละชั้นผิว
NU Encap ™ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาระบบนำพาสารสำคัญ ซึ่งเป็นการยกระดับเทคโนโลยีทางด้านการผลิตเครื่องสำอาง ให้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว สามารถซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังระดับใดก็ได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา และไม่สลายตัวง่าย คงสภาพได้นานกว่าเดิม

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ได้พยายามคิดค้นวิธีการหรือสารนำพาใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง โดยพัฒนากลไกการดูดซึมหรือนำพาสารสำคัญสู่ผิวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาและข้อจำกัดอยู่หลายประการเช่น

  • สารออกฤทธิ์หรือตัวยาสำคัญหลายชนิด ไม่สามารถผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือเสื่อมสภาพ
  • ปัญหาผิวหนังบางชนิด จำเป็นต้องได้รับตัวยาในปริมาณที่สูงเพื่อหวังผลการรักษาที่ดีขึ้น แต่อาจเกิดผลข้างเคียงได้
  • การคงสภาพของฤทธิ์ยาหรือส่วนผสมยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะประสิทธิภาพจะลดลงตามธรรมชาติ อุณหภูมิและการเก็บรักษา ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานของตัวยาหรือผลิตภัณฑ์

คณะแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทยจำนวนกว่า 40 คนจาก Biophile Corporation Institute (Thailand) ร่วมกับ Quality Research Laboratory จาก Biophile Corporation (USA) ภายใต้การดูแลของด๊อกเตอร์ นาโด ไซแอส และ รองศาสตราภิชาน ดร. พิชิต สุวรรณประกร ได้ทำการ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา จนสามารถนำเอาตัวยาหรือสารสำคัญ มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและบรรจุเข้ากับระบบสารนำพาที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมลงสู่ชั้นผิว รวมถึงความสามารถในการลดปริมาณความเข้มข้นของตัวยา ทำให้ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรม NU Encap ™ เป็นระบบการนำพาสารสู่ผิวในรูปแบบ Encapsulation มีลักษณะเป็นเม็ด Bead สีต่างๆ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

  • Macro Encapsulation คือเปลือกนอกที่ซับซ้อนหลายชั้น ทำหน้าที่เสมือนเปลือกที่คอยหุ้ม Micro Encapsulated เอาไว้ภายใน เพื่อให้มีความคงตัวและไม่เสื่อมคุณภาพที่อุณหภูมิห้องทั่วๆ ไป
  • Micro Encapsulation คือส่วนด้านในแคปซูลซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กแบบ Multi – Micro Encapsulation มีลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่

เมื่อทาผลิตภัณฑ์ลงไปบนผิว เปลือกนอกเม็ด Bead จะแตกออก และส่วนด้านในที่เป็นแคปซูลขนาดเล็กจะค่อยๆ แตกตัว ระบบนำพาสารสำคัญ Micro Encapsulated ที่อยู่ภายในจะซึมเข้าสู่ผิวหนังอย่างรวดเร็ว และค่อยๆ แตกตัวเพื่อปล่อยสารออกฤทธิ์ทีละชั้น ดังนั้นสารสำคัญจึงสามารถออกฤทธิ์ได้นานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเม็ด Bead สีต่างๆ จะบรรจุอณูสารนำพาไว้มากมายหลายชั้น สามารถบรรจุส่วนผสมหรือตัวยาได้หลากหลายชนิด ทั้งยังปกป้องคุณสมบัติของส่วนผสมแต่ละชนิดไว้ได้จนถึงเวลาที่ทาลงไปบนผิว

ถือได้ว่า นวัตกรรม NU Encap ™ เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการผลิต ที่สามารถผสมผสานสารออกฤทธิ์หลายๆ ตัวให้อยู่รวมกันได้ พร้อมทั้งรักษาคุณสมบัติของตัวยาให้คงสภาพและปลดปล่อยสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมลักษณะการดูดซึมว่าจะให้ซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังระดับใดก็ได้ เช่น ชั้นหนังกำพร้า หรือชั้นหนังแท้ เพื่อสารจะได้ออกฤทธิ์ได้ตรงกับชั้นของผิวหนังที่ต้องการรักษามากยิ่งขึ้น

NU Encap ™ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูงกว่า