การอักเสบของสิวเกิดจาก การอักเสบคู่แบบปราศจากเชื้อ (Dual sterile inflammation) คือการอักเสบจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (innate immunity) ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการติดเชื้อ (infection) ร่วมกับขบวนการอักเสบของการเกิด และหายของแผล (wound healing process) ขบวนการนี้มีลักษณะที่ต่อเนื่องแบบเรียงซ้อนกัน (cascading) โดยเริ่มจาก

1.สารตัวกระตุ้น (cytokine) ที่สร้างจากต่อมไขมันจะกระตุ้นตัวรับสัญญาณ (Toll-like receptor) ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวตัวที่ 1 (Lymphocyte) เข้ามาทำให้เกิดสิวอักเสบไทป์ 1 (Acne type 1) ซึ่งการอักเสบจะเกิดแบบน้อย จึงทำให้เกิดอยู่เป็นเวลายาวนานของสิวชนิดนี้ หรือที่เรียกกันว่า สิวอุดตัน

2.ต่อมาเกิดมีการรั่ว (leakage) ที่ส่วนบนของท่อรูขุมขน (infundibular duct) เป็นแผลเล็กๆเกิดมีสารกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวที่ 2 (Monocyte) ทำให้เกิดสิวอักเสบไทป์ 2 (Acne Type 2) การอักเสบที่มีลักษณะรวดเร็วและจบสิ้นในเวลาที่สั้น 2-3 วัน หรือ สิวปุ๊บปั๊บ แต่หากการอักเสบไม่หมดไป ก็จะเกิดการกระตุ้นต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นสิวอักเสบไทป์ 3 หรือ 4

3.กรณีของสิวอักเสบไทป์ 3 (Acne type 3) หรือที่เรียกกันว่าสิวอักเสบ จะมีแผลขนาดใหญ่ (major rupture) ที่บริเวณส่วนกลางของท่อรูขุมขน เกิดการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวที่ 3 (Neutrophil) ทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงในบริเวณกว้าง และกินเวลานาน

4.ส่วนสิวอักเสบไทป์ 4 (Acne type 4) หรือสิวหัวช้าง จะมีแผลขนาดใหญ่มาก (major rupture) ที่บริเวณส่วนล่างของท่อรูขุมขน เกิดการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวที่ 3 (Neutrophil) จำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงมาก กินบริเวณกว้างและลึก ก่อความเสียหายต่อผิวหนังที่รุนแรงและยาวนานกว่าสิวอักเสบไทป์ 3