Q : ถ้าทาน Roaccutane ไปนานๆ จะเกิดอันตรายไหมคะ
ทานยามาต้ังแต่อายุ 17 ปี ตอนนี้ 23 ปีแล้วถ้าหยุดทานสิวก็จะกลับมา แล้วหน้าก็จะมัน ปกติทาน 29 mgค่ะ ถ้าทานไปนานกว่านี้จะเกิดอันตรายไหม

A : โดยปกติการใช้ยากรดวิตามินเอ (Isotretinoin) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งหากรับประทานต่อเนื่องก็จะมีการตรวจเช็คสุขภาพตามเหมาะสม การทํางานของกรดวิตามินเอในการรักษาสิวจะออกฤทธิ์ควบคุมการทํางานของต่อมไขมัน และลดการอักเสบ

แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงในคนไข้ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของยาและการ ตอบสนองของคนไข้หากเราจําแนกสิวตามชนิดของสิว เช่น สิวอักเสบไทป์ 1 (Acne type 1 ) หรือสิวอักเสบไทป์ 3 (Acne type 3 ) เราก็สามารถจะไปจัดการกับปัญหาได้แบบจําเพาะเจาะจง โดยการไปแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาของสิวแต่ละชนิด ถ้ามีแต่สิวอักเสบไทป์ 1 ก็ทาการกดสิวและ ลดการเกิดของสิวอักเสบไทป์ 1