Q: สิวอักเสบหายแล้วจําเป็นต้องใช้ยาละลายอุดตันต่อไปหรือไม่

A: ความหมายของสิวหาย หมายถึงการไม่มีอุดตันของท่อต่อมไขมัน เลยทั้งทั่วใบหน้า สิวอักเสบหายหรือสิว Type 3 จะหายได้ ต้องหยุดสัญญาณที่ ทําให้เกิดการอักเสบ แต่ถึงแม้การอักเสบจะหายแต่จะยังคงเหลือ สิวอุดตันหรือสิว Type 1 อยู่ทั้งที่มองไม่เห็นและโผล่มาให้เห็น ซึ่งมีโอกาสกลับมาเป็นสิว Type 3 ได้อีก ดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้ ยาละลายอุดตันต่อไป

ส่วนสิวหายขาดหมายถึงการที่ไม่เกิดการอุดตันของท่อต่อมไขมัน ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อไม่มีสัญญาณมากระตุ้น ให้เกิดการอุดตันอีกเลย