Q : CM ทาต่อเนื่อง จะดื้อยามั้ยคะ

A: การใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดทา มีโอกาสดื้อยาน้อยกว่า การรับประทานยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังพบว่า การทายากลุ่ม Benzoyl Peroxide ร่วมกับ การทายาปฏิชีวนะจะช่วยลดโอกาสการดื้อยา ของเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวได้

ยังมีทางเลือกที่ปลอดภัยในการรักษาสิว โดยใช้ยารักษาสิวกลุ่มที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรค

แต่เป็นยาที่สามารถยับยั้งการส่งสัญญาณของเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ ทําให้เกิดสิว ตั้งแต่สิวชนิดอุดตัน (Acne Type 1) จนถึงสิวอักเสบ (Acne Type 2, 3, 4) ทําให้สิวยุบลงได้อย่างปลอดภัย

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมร่วมกับการขจัดสิวอุดตันด้วยการกด หรือเจาะสิว (Comedone Extraction) ก็จะเป็นการรักษาสิว ที่ได้ผล ไม่มีความเสี่ยงต่อการดื้อยาปฏิชีวนะ ที่จะตามมาในอนาคต