มาตรฐานการรักษาสิว (Gold standard) คือ การรักษาสิวอักเสบแบบมีเป้าหมาย เพื่อลดความรุนแรงของสิว จากสิวทั่วหน้า ( Whole Face ) เป็นสิวประปราย ( Localized ) ภายใน 8-12 สัปดาห์

ความรุนแรงของสิว แบ่งเป็น

  1. Whole Face สิวทุกชนิดทั่วใบหน้า รวมกันตั้งแต่ 10 เม็ด ขึ้นไป
  2. Localized สิวทุกชนิดทั่วใบหน้ารวมกัน 3-9 เม็ด

ธรรมชาติของสิวอักเสบไทป์ 3 (Acne type 3) เมื่อมีการอักเสบน้อยลง จะยุบราบได้เอง แต่ยังมีเม็ดสิวอุดตันหรือสิวอักเสบไทป์ 1 (Acne type 1) เหลืออยู่ ซึ่งสามารถกลับมาอักเสบบวมแดงได้อีก จึงมีความจำเป็นที่ต้องกดสิวอุดตันออกไป เริ่มจากลดอาการอักเสบของเม็ดสิว ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่ช่วยลดการอักเสบ การใช้ผลิตภัณฑ์ละลายการอุดตันสิวทำให้สามารถกดสิวออกได้ง่ายยิ่งขึ้น และลดข้อแทรกซ้อนจากการกดสิวได้ โดยการกดเม็ดอุดตันออกควรค่อยๆทยอยทำ ครั้งละประมาณ 15 % ทุกๆ 2 สัปดาห์ และสิวอุดตันจะหมดไปในช่วงเวลาประมาณ 8 – 12 สัปดาห์

 

ชนิดของสิว (Type)ระยะเวลาที่หายโดยธรรมชาติระยะเวลารักษาจนสิวยุบราบ ยุบลงชัดเจน อาจคลำได้
(อักเสบจากภูมิคุ้มกัน)
ระยะเวลารักษาจนสิวยุบเรียบ คลำไม่พบ (หายสนิท)
(อักเสบจากการเกิดแผล)
สิวอักเสบไทป์ 3 (Acne Type 3)6 – 8 สัปดาห์ยุบลงใน 3วันยุบเรียบ 4 สัปดาห์
สิวอักเสบไทป์ 4 (Acne Type 4) (สิวหัวช้าง)12 สัปดาห์ยุบลงใน 3 วันยุบราบถึงยุบเรียบ 6 – 8 สัปดาห์