จากการค้นคว้าวิจัยพบว่า ที่จริงแล้วเป็นสิวอักเสบ จะทำให้เกิดแผลใต้สิว ทำให้ใช้เวลานานในการรักษา สิวอักเสบทำให้เกิดแผลที่บริเวณท่อต่อมไขมันในลักษณะต่างๆ ตามความรุนแรงของสิว โดยเริ่มจากเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับแผลที่พบเห็นได้ ดังนี้

  • สิวอักเสบไทป์ 1 (Acne type 1) – การอักเสบทำให้ผนังท่อต่อมไขมันซึม และมีการแบ่งตัวของเซลล์ (keratinocyte) ในรูขุมขนเพิ่มมากขึ้น จนดันผนังท่อต่อมไขมันเปรียบได้กับแผลผิวแห้งแตก (Cracked skin)
  • สิวอักเสบไทป์ 2 (Acne Type 2) – เกิดจากการอักเสบเพิ่มขึ้นของสิวอักเสบไทป์ 1 จนมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ผนังท่อต่อมไขมันเริ่มเกิดการรั่ว ซึ่งการรั่วนี้เปรียบได้เหมือนกับแผลถลอก (Abrasion wound)
  • สิวอักเสบไทป์ 3 (Acne Type 3) – เกิดจากการอักเสบของสิวอักเสบไทป์ 2 ที่มากขึ้น ในตำแหน่งส่วนบนของผนังท่อต่อมไขมันทำให้แตกเป็นแผล เปรียบได้เหมือนแผลมีดบาดตื้นๆ (Superficial Cut wound) และเมื่อเกิดกระบวนการหายของแผล (wound healing) จะมีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ทำให้เห็นเป็นรอยแดง
  • สิวอักเสบไทป์ 4 (Acne Type 4) – การอักเสบของสิวอักเสบไทป์ 2 ที่มากขึ้นในตำแหน่งส่วนกลางหรือล่างของผนังท่อต่อมไขมัน ซึ่งมีความรุนแรงทำให้แตกเป็นแผลใหญ่ เปรียบได้เป็นแผลเปิดใหญ่และลึก (Deep open wound) และเมื่อเกิดกระบวนการหายของแผล จะมีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ทำให้เห็นเป็นรอยแดง โดยที่จะมีโอกาสเกิดแผลเป็นมากกว่าสิวอักเสบไทป์ 3